ทะเบียนสวย

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถที่จดทะเบียนรถแล้ว

    การเสียประจำปีของรถแต่ละคัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก อย่างน้อยหลักในการเสียภาษี ย่อมบ่งบอกอยู่แล้วว่า และปัจจุบันคนนิยมมาใช้ทะเบียนสวย ทะเบียนมงคล แต่รถทุกคันจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเจ้าของรถทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการเสียภาษีรถเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะสำหรับรถที่ทำการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว ยังคงต้องเคร่งครัดในการเสียภาษีประจำปีเป็นอย่างมาก ส่วนหลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีรถประจำปี โดยเฉพาะสำหรับรถที่จดป้ายทะเบียนรถแล้ว มีดังนี้


1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
สำหรับใบคู่มือจดทะเบียนรถ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญ ในการยื่นเพื่อทำการเสียภาษีรถประจำปี โดยเฉพาะสำหรับรถที่จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าหากคุณต้องการที่จะเสียภาษีรถประจำปี คุณจะต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนรถติดไปด้วยทุกครั้ง


2.หลักฐานในการจัดให้มีประกันความเสียหาย
ผู้ที่จดทะเบียนรถแล้ว สำหรับหลักฐานชิ้นต่อไป สำหรับใช้ในการยื่นเพื่อเสียภาษีรถประจำปีนั้น จะต้องมีหลักฐานในการจัดให้มีประกันความเสียหาย หรือประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี 2535 โดยเฉพาะประเภทของรถที่ต้องจัดทำประกันภัยโดยตรง เพราะฉะนั้น ถ้าหากรถคันไหนที่จดทะเบียนรถแล้ว และมีหลักฐานในส่วนนี้ จะต้องจัดเตรียมเอาไว้เพื่อยื่นขอในการเสียภาษีรถประจำปีกันค่ะ


3.ใบรับรองในการตรวจสภาพรถ
ในส่วนของใบรับรองในการตรวจสภาพรถ เจ้าของรถที่จดทะเบียนรถแล้วทุกคัน สามารถขอใบรับรองนี้ได้จากสถานตรวจสภาพรถ เอกชน โดยเฉพาะสำหรับรถที่จดทะเบียนตามประกาศของนายทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือ อาจจะมีการนำรถไปตรวจสภาพรถเสียก่อน โดยเฉพาะสำหรับรถตามประกาศของนายทะเบียนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น รถที่ค้างชำระภาษีประจำปี เป็นต้น


    การเสียภาษีรถประจำปี ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่เจ้าของรถทุกคันจำเป็นจะต้องยื่นและทำการเสียภาษีเป็นประจำทุกปี หากใครไม่ได้ทำการเสียภาษี ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงและควรกระทำการเสียภาษีตามกำหนดให้เร็วที่สุด และในส่วนของหลักฐานทุกชิ้น ที่ถูกนำมาใช้เพื่อขอยื่นเสียภาษีรถประจำปีนั้น ถือได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญ ซึ่งหลักฐานส่วนใหญ่ เจ้าของรถทุกคันย่อมมีอยู่กับตัวอยู่แล้ว เนื่องจากได้ทำการจดทะเบียนรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากที่ได้ยื่นหลักฐานเพื่อขอเสียภาษีรถประจำปี หลังจากนี้เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น คุณก็จะสามารถเสียภาษีรถประจำปีได้อย่างสำเร็จ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมาก และเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน ทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้น รวดเร็วได้ดั่งใจ